Čištění, standardizace a deduplikace dat

Pro správné fungování a zdraví firmy jsou kvalitní data zcela nezbytná. Chyby v datech mohou uniknout pozornosti a negativně ovlivnit efektivitu plánování, správnou prognózu vývoje. Čištění, standardizace a deduplikace dat vám ušetří firemní náklady a zajistí, aby chyby neovlivnily ani vztahy se zákazníky či dodavateli. Mějte svá data pod kontrolou.

Čištění dat

Při čištění dat nejprve stanovíme úroveň datové kvality, které chcete dosáhnout. Jedná se o dlouhodobý proces s dílčími kroky a přínosy. Podívejte se, co čištění dat obnáší.

Homologace jmenné části

Zajistíme správné rozdělení hodnot mezi First Name, Last Name, Middle Name, Prefix, Suffix, Professional Suffix a Nickname.

Rozdělení

Postaráme se o rozdělení sloučených kontaktů do jednotlivých záznamů.

Homologace adresné části

Rozdělíme jednotlivé části adresy (Street, City, Zip, State, Country) z jednoho řetězce.

Extrakce

Provedeme extrakci dat z HTML, XML, JSON a dalších formátů.

Deduplikace

Máme bohaté zkušenosti s prováděním deduplikací v rozsáhlých databázích. Poradíme vám a vyhledáme ve vaší databázi duplikace, odstraníme je a nastavíme procesy v Salesforce procesy, které zabrání vzniku dalších duplikací. Prohlédněte si kroky deduplikace.

Vyhledání duplicit

Vyhledáme duplicitní záznamy podle flexibilních kritérií včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy.

Identifikace

Provedeme identifikaci master záznamu.

Porovnání

Postaráme se o extenzivní porovnání a slučování dat.

Sloučení

Duplicitní záznamy sloučíme.

Doplnění chybějících dat

Zvýšíme kvalitu vaší stávající databáze pomocí našich sofistikovaných nástrojů.

Doplnění

Doplníme chybějící části adresy z existujících částí.

Update

Provedeme automatický update Gender a Salutation polí podle existujících částí jména.

Ověření a standardizace dat

Ověříme za vás, zda jsou vaše vložená data aktuální podle aktuálního registru.

Vždy aktuální

Ověříme pravost adres a telefonních čísel.

Vlastní čistící a deduplikační balíček

Získejte kompletní quality report nad vašimi daty v Salesforce. Data Cleaning & Deduplication Toolkit je managed package pro Salesforce, který vám umožní data vyčistit, standardizovat či deduplikovat.

Komplexní algoritmus je schopný vyhledat často opakované patterny mezi Contacty, Accounty a Leady. Těmi mohou být například špatně rozdělená jména (First Name, Middle Name, Last Name, Salutation, Title) a adresy (Mailing Street, Mailing City, Mailing State, atd.). U těchto záznamů pak navrhne standardizaci.

Data Cleaning & Deduplication Toolkit zároveň umí na základě uživatelem definovaných pravidel najít duplicitní záznamy a navrhnout jejich sloučení.
Tento managed package pro Salesforce nabízí i možnost exportovat vygenerovaný report pro manuální offline revizi, případně importovat vlastní report a vyčistit data podle něj.