Datová migrace

S datovými migracemi máme dlouholeté zkušenosti. Jsou nezbytné zejména tehdy, pokud zavádíte nový informační systém nebo zásadně měníte ten stávající. Datových transakcí se ale obávat nemusíte – postaráme o vše, co s nimi souvisí, včetně komplikovaných transformací, deduplikací, čištění dat nebo propojování dat z více zdrojů a vyhodnocení kvality záznamů.

Typický postup realizace datové migrace

Analýza datových zdrojů

V prvním kroku s vámi probereme vaše požadavky na datovou transakci, projdeme vaše datové struktury a cíle datové migrace.

Odstranění datových nečistot

Z jednotlivých zdrojů (datových struktur) odstraníme datové nečistoty. Data přetřídíme do správných polí a navrhneme řešení dalších nečistot. Při deduplikaci najdeme duplicitní data, sloučíme je a identifikujeme nadřazený záznam. Doplníme chybějící data a znovu je ověříme a standardizujeme.

Migrační proces

Před spuštěním transakce nejprve provedeme testy na vzorku dat. Po důsledné kontrole jejich výsledků teprve přikročíme k ostré migraci dat. Migrace probíhá pod dohledem senior datového specialisty. Datovými migracemi se zabýváme již více než 7 let, během nichž jsme vytvořili řadu algoritmů a interních procesů pro efektivní a přesné dosažení vytyčených cílů.

Verifikace datové migrace

Po každé migraci vždy zkontrolujeme, jestli byl požadovaný cíl převodu dat splněn. Pomocí předpřipravených skriptů ověřujeme správnost realizace datové migrace mezi zdrojem a cílem.