Audit

Pravidelný audit Salesforce zajistí, aby vaše instance Salesforce byla vždy efektivně využívána dle potřeb vašich firemních procesů. Audit lze provést pro využívání Salesforce jako celku, nebo se zaměřit na jednotlivé oblasti.

Reporty a Dashboardy

Audit Reportů a Dashboradu se postará o zobrazování relevantních dat. Zajistí, aby se nezobrazovaly reporty s odkazem na nevyužívaná pole nebo sestavy na jednorázově vytvořeném dashboardu. Pro efektivní fungování poslouží revize významu a zdroje dat pro jednotlivé reporty.

AppExchange Apps

Audit AppExchange aplikací projde všechny nainstalované aplikace a zhodnotí jejich relevanci k procesům ve vaší firmě. Také zkontroluje, zda jsou správně nastavené a aktualizované.

Uživatelské oprávnění

Na prvním místě auditu uživatelských oprávnění je zajištění jejich správného nastavení. Na to je třeba klást důraz v případě většího množství administrátorů. Audit zajistí, aby nedošlo k nechtěnému přenastavení uživatelských práv i pokud jste nedávno prováděli změny v profilech.

Workflows, Validace pravidel a e-mailové šablony

Audit workflows se zaměřuje na správnost jejich nastavení a aktuálnost i relevanci k procesům ve vaší firmě. Velmi často po tomto auditu zjistíte, že některé workflow již nepotřebujete a můžete je smazat. Audit e-mailových šablon zajišťuje jejich kvalitu a využívání.