Firemní hodnoty Euro Softworks s.r.o.

Smyslem existence skupiny Euro Softworks je poskytovat zákazníkům služby s výraznou přidanou hodnotou, které se opírají o řešení na vysoké technické úrovni s využitím nejmodernějších technologií. Klademe důraz na kvalitu zpracování stejně tak jako na termín dodání a výslednou konkurenční cenu řešení.

Produkty a služby naší společnosti využívají a oceňují v současné době zákazníci nejen v Evropě, ale celkem na čtyřech kontinentech. S každým novým zákazníkem a s každým dalším rokem vzájemné spolupráce se současnými klienty se potvrzuje, že naše sázka na kvalitu a win-win vztah s obchodními partnery přinesla očekávané ovoce.

Mezinárodní prostředí, ve kterém se Euro Softworks pohybuje po celou svoji historii, se pozitivně projevilo na našem chápání práce pro klienty. Z každého trhu se snažíme přenést hodnotné zkušenosti a návyky  do naší každodenní praxe.

Řídíme se naším heslem CARE – vynikáme naší péčí o zákazníka v každé části našeho jednání. Toto heslo vzniklo z počátečních písmen našich hodnot:

C – CENA

Rozumná cena našich služeb je pro nás stejně důležitá jako pro Vás. Nižších cen nedosahujeme snížením vysoké kvality poskytovaných služeb, ale efektivně nastaveným procesům v naší firmě.

A – AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Nepřijímáme pouze Vaše požadavky, ale aktivně se snažíme vymyslet nejvhodnější řešení na základě dlouhodobě získaných zkušeností z různých oborů podnikání.

R – RESPEKT

Ať už se jedná o naše zaměstnance nebo naše zákazníky vždy upřednostňujeme dlouhodobé partnerství založené na vzájemném respektu.

E – ETIKA

Při poskytování našich služeb ctíme základní pravidla etického kodexu – transparentnost, férovost, lpění na vysokém standardu našich služeb.